TurneringsreglementTurneringsreglement

Kampene spilles etter NFF spilleregler for barnefotball.

Spillform

3v3

7 år  (maks 5 spillere) - minum 5 kamper

5er fotball
8 år - fire kamper på en dag

9 år - fire kamper på en dag

7er fotball

10 år - fire kamper på en dag

11 år - fem kamper på to dager 2+3 eller 3+2

9er fotball

12 år - fem kamper på to dager 2+3 eller 3+2

13 år - gruppespill og A og B-sluttspill

Spilletider og bane

3v3 1 x 8 minutter - bane 10 x 15 meter -

5er 1 x 18 minutter - bane 20 x 35 meter -

7er 1 x 18 minutter - bane 34 x 60 meter -

9er 12 år 1 x 25 minutter - 1/2 11er bane

9er 13 år 2 x 18 min - 1/2 11er baneDersom forholdene tillater det vil alle kamper 7-12 år spilles på Sukkevann Idrettspark. 

Baller

7-9 år benytter str. 3 og øvrige klasser str. 4
Hjemmelag stiller med ball

Banehalvdel

Hjemmelag stiller på venstre banehalvdel sett fra klubbhuset

Drakter

Ved draktlikhet benytter bortelaget overtrekksvester, evt. bytter drakt.
Lagene må selv ha med overtrekksvester/bortedrakt.  

Spillernes utstyr

Alle spiller skal benytte leggskinn/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at dette er i orden til kampstart.

Kampstart

Alle lag plikter å være klare senest 10 minutter før kampen skal begynne.

Første kamp starter ved felles signal fra speakerbua kl. 08.00. Kampene blir deretter blåst av felles for alle baner (unntatt 3v3-banene) hvert 18. 38. og 58. minutt over hel time. Kampene starter så snart lagene er klare og senest 00, 20, 40 minutter over hel time. For kampene på 3cv3 banene blir disse startet og avsluttet av banens dommer.

Resultater

Det er ingen resultatregistrering. Vi oppfordrer lagledere til å tilstrebe jevne kamper.

Spilleberettiglelse

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben man representerer i Meny Sebra cup.

 I klassene 7-12 år er det tillatt å delta på flere lag i samme klubb.

Sammensatte lag og bruk av overårige er tillatt dersom laget har dispensasjon fra krets eller NFF.

Opptreden til klubb/lag, trenere, ledere, spillere og supportere.

Det deles ikke ut gule og røde kort. Dommeren vil veilede spiller dersom det begås forseelser som normalt ville gi advarsel.

Upassende opptreden fra ledere

Dommer skal rapporterer til turneringsledelse åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.

Det er lagledelsen ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringsledelsen for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.

Anmeldelse til NFF

Grove overtredelser på lov og reglement blir av turneringsledelsen anmeldt til NFF for behandling og avgjørelse.

Bortvist trener/leder

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger.

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil turneringsledelsen basere seg på dommerens rapport.

Alkohol og rusmidler
Det er ikke tillatt med bruk av alkohol eller andre rusmidler på Sukkevann Idrettspark.
Ved overnatting i Abra Havn oppfordres voksne til et alkoholfritt opphold. Deltakelse i turneringen og overnatting i Abra Havn er på barns premisser.

Førstehjelp
Sanitet vil være tilstede på Sukkevann under kampene både lørdag og søndag. De vil være lett synlige med både telt og flagg. Her kan en henvende seg om en skade skulle skje.

Det som blir gjenglemt Sukkevann vil bli oppbevart på klubbhuset inntil fire uker etter turneringen Klubben kan kontaktes etter turneringen på klubbkontor@randesundil.n o